OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Sterntaler GmbH Sklep-Online

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Sterntaler GmbH jest silnie zaangażowana w ochronę prywatności oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności swoich działań z przepisami ustaw, dotyczącymi ochrony danych osobowych - zwłaszcza niemieckiej Federalnej Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych (Bundesdatenschutzgesetzes BDSG)  oraz niemieckiej Ustawy o  mediach (Telemediengesetzes TMG) .


 
Jesteśmy świadomi, że zgoda Państwa na  transfer  Państwa danych osobowych wskazuje na wysoki stopień zaufania do naszej firmy.
Ostrożne obchodzenie się z Państwa danymi osobowymi ma zatem ogromne znaczenie dla nas.
Do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy dołączyć informację o tym, które z Państwa danych osobowych będą pobierane w czasie wizyty na naszej stronie internetowej oraz w przypadku dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym, a także 
jaki sposób wykorzystywane będą Państwa dane:

I. Jakie dane osobowe będą pobierane i w jakim celu:
 

W związku z:
• zakupami dokonywanymi w naszym sklepie internetowym lub
• tworzeniem i utrzymaniem konta klienta i / lub
• zapisaniem się na nasz newsletter

możemy zbierać następujące dane osobowe:

1. nazwa firmy, nazwisko, imię, ulica, kod pocztowy, kraj, miasto, ewentualnie inny    
     adres dostawy, adres e-mail
2. szczegóły płatności (metoda płatności, nr konta)
3. numer telefonu
4. data urodzenia
5. hasło (jeśli chcecie Państwo założyć konto użytkownika)


Dane wymienione w pkt. 1 i  2. będą zbierane do celów przetwarzania umowy (realizacji zlecenia i rozliczenia płatności). Dane te mogą być wykorzystywane do innego celu tylko wówczas jeśli przewidziane to jest w przepisach prawa  lub jeżeli użytkownik, którego są to dane wyraził wcześniej zgodę na takie ich wykorzystanie.

Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do przesłania potwierdzenia zamówienia oraz zawiadomienia o wysyłce, a także do weryfikacji w przypadku tworzenia konta klienta i do subskrypcji naszego newslettera. Będziemy korzystać z Państwa adresu e-mail do subskrypcji newslettera  tylko w przypadku Państwa wcześniejszej zgody. Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania tych biuletynów w dowolnym czasie i anulować swoją zgodę.

Hasło (pkt. 5) w połączeniu z adresem e-mail umożliwi Państwu dostęp do konta klienta. Państwa hasło nie będzie znane przez nas.
II. Które dane osobowe będą przekazywane przez firmę Sterntaler do innych firm i w jakim celu?


 
W celu dostarczenia towarów zamówionych, Państwa dane adresowe zostaną przekazane do odpowiedniego operatora (firma transportowa).

III. W jaki sposób można żądać informacji o swoich zgromadzonych danych?


 
Zawsze możecie Państwo skontaktować się z nami jeśli macie pytania lub wątpliwości, dotyczące zbierania lub wykorzystywania swoich danych osobowych lub danych zebranych pod pseudonimem.
W razie potrzeby proszę pisać na adres:

Sterntaler GmbH
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Werkstraße 8/6
65599 Dornburg-Dorndorf

lub wysłać e-mail na adres: info@sterntaler.com

Macie Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy jest zgodne z obowiązującym prawem i nie narusza przepisów o ustawowym (obowiązkowym) okresie przechowywania dokumentacji.

 
IV. Jak można odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych w przyszłości, do celów ogólnych oraz do celów marketingowych?


 
Możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych (wszystkich lub wybranych) w każdym momencie. Ponadto, macie Państwo prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów marketingowych w dowolnym momencie.

W razie potrzeby proszę pisać na:

Sterntaler GmbH
Kundenservice
Werkstraße 8/6
65599 Dornburg-Dorndorf

lub wysłać e-mail na adres: info@sterntaler.com


V. Jak firma Sterntaler chronić będzie dane osobowe?


 
Wszystkie transmisje danych w naszym sklepie internetowym odbywają się  przy wykorzystaniu bezpiecznej metody transmisji, tzw "Secure Socket Layer" (SSL). Wszystkie informacje przesyłane z wykorzystaniem tej bezpiecznej metody zostaną zaszyfrowane przed wysłaniem do Sterntaler GmbH.

Państwa dane osobowe takie jak nazwisko czy adres będą szyfrowane przez oprogramowanie zabezpieczające firmy Sterntaler.
Dzięki tej metodzie dane nie mogą być odczytane przez osoby niepowołane podczas transferu w internecie. Większość nowszych przeglądarkach już wspiera tę bezpieczną technologię transferu. Ta bezpieczna metoda transferu działa, jeśli przeglądarka pokazuje symbol nieprzerwanego klucza lub zamkniętej kłódki (w zależności od przeglądarki).
Podejmiemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony  zgromadzonych danych osobowych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, usunięciem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasza ochrona danych i środki bezpieczeństwa są przedmiotem ciągłego doskonalenia zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Nasi pracownicy, jak również członkowie personelu dostawcy, wyznaczonego przez nas, są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności danych zgodnie z § 5 BDSG.
VI. Czy Sterntaler używa plików cookie?


 
Używamy tzw. sesji-Cookies: są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. To pozwala nam zidentyfikować Państwa, jako zarejestrowanych użytkowników podczas dokonywania zakupów oraz aby zakupy te były dla Państwa jak najbardziej przyjemne.
Jeśli nie chcecie Państwo mieć informacji umieszczonych na komputerze w postaci plików cookie, możecie wybrać opcję blokowania cookies lub możecie ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że zostaniecie Państwo powiadomieni, jeśli otrzymacie cookie. Informacje o tym, jak wyłączyć cookies można uzyskać korzystając z funkcji „pomoc” z przeglądarki. Podczas korzystania z tych ustawień nie możemy zagwarantować, że będziecie Państwo mogli skorzystać z oferty w naszym sklepie internetowym bez żadnych ograniczeń.
Sesje-Cookies zostaną usunięte najpóźniej podczas zamykania przeglądarki.
 
 


VII. Dodatkowe dane gromadzone i przechowywane?


• nazwa pliku (wniosku)
• data i godzina złożenia wniosku
• stan wniosku (wniosek przekazany itp.)
• opis wersji przeglądarki,
• liczba wizyt,
• średni czas spędzony na naszej stronie internetowej
Dane te są potrzebne wyłącznie ze względów technicznych, do  celów statystycznych.
Synchronizacja z innymi bazami danych nie będzie dokonywana.


 
Nasza witryna internetowa korzysta z łącza z siecią społecznościową Facebook.com (http://www.facebook.com) obsługiwaną przez Facebook Inc, 1601 S Califonia Ave, Palo Alto, CA 94304 USA.
To łącze oznaczone jest  przez logo Facebook lub tekst dodatkowy.
Po kliknięciu na naszej stronie w takie łącze, następuje automatyczne przekierowanie na stronę portalu Facebook. Ponieważ ta transmisja jest bezpośrednia, nasza polityka prywatności nie dotyczy korzystania z sieci społecznościowej Facebook i nie posiadamy żadnej wiedzy
o treściach tam przedstawionych.
Jeśli chcesz uniknąć bezpośredniej transmisji danych do konta Facebook, należy tylko odwiedzić naszą stronę internetową bez logowania się na Facebooku.


 
IX. Jak długo dane osobowe są przechowywane?


 
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo wymagane jest to do świadczenia naszych usług oraz w okresie wymaganym przepisami prawa (obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji).


X. Czy macie Państwo inne pytania, dotyczące polityki prywatności?


Jeżeli macie Państwo inne pytania lub sugestie, dotyczące polityki prywatności lub chcielibyście uzyskać inne informacje prosimy o kontakt mailowy: info@sterntaler.com
Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności w razie potrzeby.
Zalecamy zatem, aby ponownie przeczytać deklarację ochrony danych podczas ponownych odwiedzin w naszym sklepie internetowym.
 
 
c) in section "Informacje prawne", please delete all the text and put this text:
 
Informacje na temat  naszej strony internetowej

Podmiot odpowiedzialny za treść strony:

Sterntaler GmbH
Werkstraße 8/6
65599 Dornburg-Dorndorf
Niemcy

Kontakt
Tel. +49 (0) 64 36/509 - 0
Fax: +49 (0) 64 36 / 509-2000
Mail: info@sterntaler.com
Web: www.sterntaler.com

Lokalny Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy Limburg: HRB 4234
Siedziba prawna: Dornburg-Dorndorf
Ust - IdNr:. DE 258 850 835,.
ILN 40 04701 00000 6


 
Dyrektorzy zarządzający:
Thomas Koch
Arend Kreitz
Christoph Lahnstein


 
Informacje prawne
© Copyright Sterntaler GmbH - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sterntaler GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych
 
Prawa autorskie
Treść, projekt, układ, kod źródłowy, nazwa i logo Sterntaler GmbH podlegają prawu autorskiemu i są chronione przepisami tego prawa.
Zawartość strony może być używany do celów niekomercyjnych - o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.  Wykorzystanie do celów komercyjnych wymaga wyraźnej zgody właściciela serwisu . Dotyczy to zarówno całych dokumentów jak również ich części.
Każda kopia dokumentu lub / i jego część musi zawierać oświadczenie o prawach autorskich, kod źródłowy i - jeśli istnieje - symbol praw autorskich operatora.
Zmiany w dokumencie lub jego części wymagają wyraźnej zgody właściciela.
Właściciel strony zastrzega sobie prawo do odwołania udzielonego zezwolenia w dowolnym momencie, wówczas  należy natychmiast przerwać jego używanie


 
 
Zastrzeżenie
Wszystkie informacje mogą ulec zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec nas, które dotyczą materialnych oraz niematerialnych szkód powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji, a także wykorzystania informacji nieprawidłowych, przestarzałych lub niekompletnych są całkowicie wykluczone.
Hiperłącza
 
Za treść zewnętrznych stron internetowych, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio odwiedzane za pomocą dostępnych na stronie Sterntaler hiperłączy, odpowiedzialność ponosi tylko dostawca poszczególnych stron zewnętrznych.
Obowiązek odpowiedzialności ciąży na operatorze strony internetowej Sterntaler GmbH tylko wówczas, jeśli operator miał wiedzę na temat nielegalnych treści i jeśli technicznie było możliwe oraz uzasadnione zapobiec wykorzystywaniu nielegalnych treści.     Wszystkie aktywne linki przewidziane są dla celów informacyjnych o ofercie świadczonej przez operatorów zewnętrznych.
Firma Sterntaler nie ponosi odpowiedzialności za treści przedstawiane na stronach operatorów zewnętrznych. 
Brak nielegalnych treści został zidentyfikowany w chwili tworzenia linków.
Operator Sterntaler GmbH nie ma żadnego wpływu na obecny lub przyszły kształt i treść połączonych stron. Dlatego operator wyraźnie dystansuje się od treści stron powiązanych, które uległy zmianie po utworzeniu łącza.
Ponadto nie bierze odpowiedzialności za poprawność, dokładność, kompletność, przydatność lub dostępność stron powiązanych
ze stroną internetową Sterntaler GmbH.
 
© Copyright Sterntaler GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc ("Google").
Google Analytics używa "cookies“ czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej.
Więcej informacji na stronie:
http://www.google..com/analytics/de-DE/tos.html

Jesteśmy tu dla ciebie!

Sterntaler GmbH
Werkstraße 6-8
65599 Dornburg-Dorndorf
Germany
 
+49 64 36 5090
+49 64 36 2000
 

Sledź teraz!

Facebook
Instagram